Tüm Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin DEMİRCİ’ nin Toplu Sözleşmelerden Beklentileri

Paylaşmak İster misiniz?

Share on facebook
Facebook'ta Paylaş
Share on twitter
Twitter'da Paylaş

Yorum Yapabilirsiniz

TÜM-MEMUR-SEN’İN HÜKUMETTEN TALEPLERİ

1 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu Sözleşme sürecinin tüm Kamu çalışanlarına şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Memurların sıkıntı ve problemlerini ortaya koyarak çözüm önerilerimizi de kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Zira yaşanan sıkıntıların çözümü halinde kamu çalışanlarının daha mutlu ve güler yüzlü olacağı aşikardır.
Ancak toplu sözleşmeler yalnızca mali ve sosyal haklarla sınırlı değildir. Memurlarımızın yer değiştirme, atama, yükselme, disiplin, unvan değişikliği gibi sorunları da önem arz etmektedir.
Toplu sözleşme sürecinde Tüm Memur-Sen, hükumetle pazarlığa oturuyormuşçasına sorumluluk duygusu ile hareket edecek ve kamu görevlilerinin haklarını bütün imkânlarıyla korumaya ve geliştirmeye çalışacaktır.
Ekonomideki büyüme, gerçekleşen enflasyon, mutfak enflasyonu, refah payı ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için yapılması gerekenleri de göz önünde bulundurduğumuzda kamu görevlilerinin maaşlarının 10,5 yıl içerisinde %24,6 eridiğini görmekteyiz.
En son açıklanan resmi verilere göre, yıllardır Avrupa Birliği’ne göre daha ucuz olmasıyla avunduğumuz ülkemizde gıda fiyatları son 10 yılda Avrupa’ya göre %20 daha fazla pahalanmış ve aramızdaki fark kapanma noktasına gelmiştir.
Ama Avrupa’daki memurlarla Türkiye’deki memur arasındaki 2,5 katlık maaş farkı kapatılmamıştır.
Kamu görevlilerinin ücretlendirilmelerinde ve emeklilik haklarında hala çok ciddi adaletsizlikler bulunmaktadır.
Tüm Memur-Sen olarak; ek ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek gösterge uygulamalarında ortaya çıkan adaletsizliklerin giderilmesi ve oranlarının artırılarak gerçek anlamda ücret adaletinin sağlanmasını talep etmekteyiz.
Ayrıca; kamu görevlilerinin kendileri ve ailelerinin insanca yaşaması için yetecek düzeyde ücret almalarını sağlamak amacıyla talep edilecek maaş artışları,
Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesinin artırılması,
Ve kamu görevlilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesidir.
Buna göre;
• Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir.
• Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere ülke gerçeğini göz önünde bulundurarak %6, 1 Temmuz 2014 ‘ten itibaren de ilaveten %6 zam yapılmalıdır.
• 2015 yılı içinde aynı şekilde tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine birinci ve ikinci aylık dilimlerde ayrı ayrı %6’ar (%6+6) maaş artışı yapılmalıdır.
• Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine 875 TL tutarında “Bayram İkramiyesi” ödenmelidir.
• Tüm Sınıflarda görev yapan personele ek gösterge verilerek bu alanlardaki adaletsizlikler giderilmelidir.
• Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel Genel İdare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.
• Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmelidir.
• Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizlikler giderilmeli, özel hizmet tazminat oranları unvan bazında eşitlenerek tüm memurlar için yükseltilmelidir.
• Ek ödeme sorunları giderilmelidir. Bu bağlamda kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan öğretmenler başta olmak üzere, KİT personeli, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, posta dağıtıcısı gibi ek ödeme artışından faydalanamayan kamu görevlilerinin ek ödeme oranları artırılmalıdır.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlenmelidir.
• Mahrumiyet yeri ödeneği getirilmelidir.
• Kadro verilmeyen 4-C çalışanları en az 4/B statüsüne getirilmelidir.
• Torba yasa ile gündeme getirilen fakat Torba Yasa’da çıkarılan vekil imam ve fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin yeniden gündeme alınıp kadroya geçirilmeleri sağlanmalıdır.
• Aynı şekilde bu durumda ne kadar çalışan var ise tamamının da mağduriyeti giderilmelidir.
• Kamuda istihdam yapısını değiştiren, iş güvencesini yok eden 4-B ve 4-C statüsünde personel çalıştırma, vekil ebe, vekil imam, vekil ve fahri Kur’an Kursu öğreticisi, sözleşmeli öğretmen gibi esnek ve güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmelidir.
• Din görevlilerine haftanın bir günü için mesai ücreti uygulamasına geçilmeli ve fazla mesai ücretleri yeniden düzenlenmelidir.
• Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesinde yeni düzenleme getirilmelidir.
• Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemeleri okul çağında olmayan çocuk için ayrı, İlkokul ’da okuyan çocuk için ayrı, Ortaokul-Lise ’de okuyan çocuk için ayrı olacak şekilde yükseltilmelidir. Kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı Uzlaştırma Kurulu’nun daha önce verdiği kararlara uygun şartlarda ödenmeli, sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçirilmelidir.
• Aile birliğinin sağlanması temel alınmalı, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
• Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartları yeniden gözden geçirilmelidir.
• Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.
• 18 yaşını dolduran çocuklarımızın öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmeli, yaş sınırı yükseltilmelidir.
• 6831 Sayılı Orman Kanununun kaldırılan 71.maddesinin son fıkrasının tekrar yürürlüğe konularak Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ödenen yangın tazminatlarının yeniden ödenmeye başlaması gerekmektedir.
Yetkili sendikanın hükumetle oturacağı pazarlıkta maaş artışı ile ilgili taleplerinin arkasında durmasını istiyoruz.
Tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu sözleşme sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.
Hüseyin DEMİRCİ
Tüm Memur-Sen Konfederasyonu
Genel Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önce LİYAKAT, sonra HAK..!

GİRİŞ YAP