Amaç Bağcıyı Dövmek

Paylaşmak İster misiniz?

Share on facebook
Facebook'ta Paylaş
Share on twitter
Twitter'da Paylaş

Yorum Yapabilirsiniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ BAĞCIYI DÖVMEK

10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin 38.maddesiyle 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, “rehber ve psikolojik danışman” ifadesi yerine yeni bir ders alanı gibi “rehberlik öğretmeni” tanımı gelmiştir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin her geçen gün öneminin arttığı günümüz eğitimin sisteminde okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren çalışanlara daha kapsayıcı olan “Okul psikolojik danışmanı” unvanı verilmesini beklerken “Rehberlik öğretmeni” gibi bir kavramla ortaya konan mücadeleyi karşılamayacak bir mesleki unvan türetilmiştir. Bu tanım; öğrencilerin sınıfta, okulda, evde, sokakta karşı karşıya kaldığı her tür sorunla psikolojik danışman ve yol gösterici gibi emek hasreden çalışanların görev ve sorumluluklarını karşılar nitelikte asla değildir.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin isminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği olarak değiştirmesi bu konudaki alan bilgisinden ne kadar uzak olduğunun en belirgin kanıtı niteliğindedir.

Yönetmeliği maddeler açısından incelediğimizde düşüncemizin haklılığı bir kez daha bütün açıklığı ile ortaya çıkmaktadır. Yeni yönetmeliğin 34 maddesi ff) Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar. İfadesi sınavlarda görev alabileceği ve bunun isteğe bağlı olduğu anlamı çıkarılabilir ancak belleticilik ve nöbet görevi yapacağı hükmü emir kipi ile ifade edilmiştir. Nöbet görevi rehber öğretmenlerin iş ve işlemlerini yerine getirmesini engelleyecektir ve aksatacaktır. Rehber öğretmeninin nöbet tutması öğrencilerin rahatlıkla ve serbestçe başvurduğu ve yardım aldığı rehberlik servisini işlevsiz hale getirecektir. Bu madde kabul edilebilir değildir. Belleticilik yatılı ve pansiyonlu okullarda yapılmaktadır. Nöbet görevi bu okulları mı yoksa tüm kademelerdeki kurumları mı kapsamaktadır? Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebileceklerdir. Bu görevlendirmelerin isteğe bağlı olmalı ve normal çalışma süresinin dışında olduğu için ücretlerinin destekleme ve yetiştirme kurslarında olduğu gibi düzenlenmelidir.

Rehber öğretmenlerin çalışma süreleri eski yönetmelikte olduğu gibi haftalık 30 iş saatidir. Aynı şekilde günlük çalışma saatlerinin eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenme durumu devam etmektedir.

Eski yönetmeliğin 55.maddesinde yer alan “Verilemeyecek görevler” maddesi yeni yönetmelikte yer almamaktadır. Eski Yönetmelikte bulunan bu maddenin içeriği; “Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.” şeklindedir.  Bu düzenleme yeni Yönetmelikte yoktur. Yeni düzenleme ile rehber öğretmenlere görev ve sorumlulukları dışında da işler verilebileceği anlaşılmaktadır. Yoruma açık muallak bir ifade olduğundan her türlü iş ve görevde çalıştırılabilir şeklinde bir anlam çıkmaktadır. Bu ise rehberlik servisi çalışanlarına mobbing uygulanmasına zemin hazırlayacaktır.

Yönetmeliğin 37. Maddesi 2. Fırkasında yer alan “Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.”  İfadesi alay edici ve aşağılayıcı bir şekilde düzenlenmiş olup bu ifade hiçbir şekilde kabul edilemez.

Birçok maddesi sebebiyle yargıya taşımayı düşündüğümüz bu yönetmelik, Liyakatten uzak ve acemice hazırlanmıştır. Bunlar eğitimin kalitesini artırma hedefinin aksine Maarifte niteliği düşüren düzenlemelerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önce LİYAKAT, sonra HAK..!

GİRİŞ YAP