MEB Taşra Teşkilatı Yönetici Atamaları İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yaptı

Paylaşmak İster misiniz?

Share on facebook
Facebook'ta Paylaş
Share on twitter
Twitter'da Paylaş

Yorum Yapabilirsiniz

22 Ağustos 2013 PERŞEMBE                                      Resmî Gazete                                          Sayı : 28743 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

İlgili yönetmeliğin kaldırılan Geçici 2’nci maddesi aşağıdaki gibidir;

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların 8 inci maddeye göre yapılacak yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başbakan Davutoğlu’nun “Meritokrasi” Vurgusu

Umuyoruz ki hükümet deklere ettiği bu prensibin ictimasını da muhteva ettiği anlam doğrultusunda gerçekleştirir. Her zaman “demelerle değil etmemelerle” sonuca ulaşılabileceğine inanan bir sendikal yapı olarak prensip edindiğimiz “Liyakat” kavramının hükümet tarafından ictimasının her dem takipçisi olacağız.

Devamını Oku »

Önce LİYAKAT, sonra HAK..!

GİRİŞ YAP