Yönetici Atamaları İle İlgili Çıkan Yeni Yönetmeliğe İlişkin Sendikamızın Değerlendirmeleri

Paylaşmak İster misiniz?

Share on facebook
Facebook'ta Paylaş
Share on twitter
Twitter'da Paylaş

Yorum Yapabilirsiniz

Önceki yönetmelikte puan üstünlüğüne göre atama yapılırken yeni yönetmelikte böyle bir durum yoktur. Valinin takdirine bırakılmıştır. Vali daha düşük puanlı bir adayı da atayabilecektir.
Sözlü sınavının yeniden getirilmesi atamaları komisyonun inisiyatifine bırakmıştır. Yazılı sınavdan 70 alan adaylar müracaatta bulundukları kuruma göre en yüksek puanı olan 6 aday sözlü sınava alınıyor. Sınav puanının % 50’si, 100 puan üzerinden verilen sözlü notunun % 30 u, Değerlendirme formunun % 20’si alınıyor ve belirlenen üç aday valiye sunuluyor. Sınav puanları zaten yakın olan adaylar için belirleyici kriter sözlü puanı oluyor. Sözlü komisyonu kimi isterse onu valiye sunacak düzeyde etki sahibi kılınıyor.

Müdür olmadan önce, belirli süre müdür yardımcısı olma gibi bir uygulama tecrübeyi artırıyor ve liyakat sağlıyordu. Şimdi öğretmenler direkt müdürlük sınavına girerek müdür olabilecek ki bu yanlış bir yaklaşımdır.

Sözlü komisyonunda eski adıyla il değerlendirme komisyonunda üyeler değiştirilmiş. Eğitim kurumu müdürü 2 iken 1 e düşmüş ve sendika temsilcisi çıkarılmıştır. Bu haliyle istedikleri şekilde istedikleri kişileri müdür yapabileceklerdir.

İller arası yer değiştirme önceki yönetmelikte var iken bu yönetmelikte bu konuya hiç değinilmemiş  idarecilerin iller arası yer değiştirmeleri yine öğretmen olarak atama şekline dönüştürülmüştür.

Yönetmelikte kapatılan dönüştürülen kurumların yöneticilerine ilişkin hükümler de yer almıyor .Ayrıca  4+4+4 yasasından sonra dönüştürülen okullardaki idarecilerin durumlarına açıklık getirilmemiştir. Bazı illerin dönüşümler sonucunda yönetmeliğe aykırı olarak yaptıkları atamaların düzeltilmesine ilişkin herhangi bir husus belirtilmemiştir.

Eski yönetmeliğin 25. Maddesinde yer alan ve üst görevlerde bulunanların kurum müdürlüğüne geçmesine ilişkin düzenleme de yeni yönetmelikte yok. Örneğin bir ilçe milli eğitim müdürünün okul müdürlüğüne geçmek istemesi halinde nasıl bir uygulama olacağı belli değildir.

Eğitim camiasının bu yönetmeliğe yönelik en önemli  eleştirilerinden biri sözlü sınavlardır. Eğitim camiası bu sözlü sınavların adil bir  şekilde yapılmayacağı inancındadır.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yönetmeliği uygulayabilmesi için bir çok genelge yayınlaması ve uzun bir kılavuz yayınlaması gerekmektedir.

Bu yönetmelik değişik yorumlara açık olduğu için illerde farklı uygulamalar olacaktır ve bu uygulamalar yargıya taşınacaktır.

Atama takvimleri net olarak belirtilmemiştir.

Değerlendirme formlarında keyfi atamalardan alınacak puanlar yükseltilmiş, bu haliyle birilerinin müdür olabilmesi kolaylaştırılmıştır.

Önce LİYAKAT, sonra HAK..!

GİRİŞ YAP