Rehberim

nedim-denizliÖğrenci kişilik hizmetleri modern eğitim anlayışının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Rehberlik, eğitimde bir hizmet alanı olarak, öğrencilerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal bütün kapasitelerini en üst düzeyde geliştirmek üzere planlı, programlı bir yardım sürecidir.

Eskiden bireyin neyi yapacağı, neyi yapmayacağı belli iken, günümüzde birçok şey insanları şaşırtacak hale gelmiş ve gelişmiştir. Sosyo – kültürel değişmeler, eski ve yeni normlar, değişik fikir akımları çocukları ayrı ayrı etkilemekte, kararsız, neyi yapıp yapamayacağını bilmeyen güç durumlara düşürmektedir. Böyle bir ortamda öğrencinin başarılı, uyumlu, etkili ve verimli olabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. İşte burada rehberlik hizmetlerinin önemi daha da artmaktadır.

Rehberlik hizmeti bir süreçtir. Bir anda olup biten, her şeyi bir anda sihirli değnek gibi değiştiren bir iş değildir.   Her öğrencinin geliştirilebilecek bir yönü ve kapasitesi vardır. Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi esas amaçtır. Kendini bilmek Rabbini bilmekten geçer. Kendini tanımada, kim olduğu hakkında ve neler yapabilecekleri konusunda daha tutarlı bir görüşe sahip olma, sağlıklı bir kişiliğe sahip olması kolay gerçekleşmemekte, sabır ister, emek vermek gerekir.

Çocuklarımızın kendilerini en iyi şekilde tanıması ve sağlıklı karar vermeleri onların gelecekte mutlu yaşamaları için daha da önemli bir hale geldi. Çocuklarımıza kılavuzluk yapacak bireylerin de sağlam kişilik ve karakterde olması gerekir. Çağdaş eğitim adına bencil, narsist bireyler haline de getirmemeliyiz.

Unutulmamalıdır ki insan ruhunun gıdası dua ve ibadettir. Önceliğimizde bu olmalıdır.

Okullarda rehberlik uygulamalarının bir ekip çalışması halinde yürütülmesi etkili ve verimli olması bakımından önemlidir. Müdüründen hizmetli personeline kadar herkes kendini evlatlarımızın yetişmesinde mesul görmelidir. Bu verilecek hizmetin verimli olmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Nice sağlıklı, başarılı ve huzurlu nesiller yetiştirme dileklerimle…

 

                                                                                                             BAKİ SELAM…   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önce LİYAKAT, sonra HAK..!

GİRİŞ YAP