Bayburt İl Temsilciliği

Sendikamız Bayburt İl Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda eğitim camiasının sorunları görüşüldü. Toplantıda binlerce öğretmeni ilgilendiren nöbet hizmetlerine yönelik düşünceler paylaşıldı. Konu ile ilgili olarak bir yönetmelik ilmeği ile tutundurulmaya ve uygulanmaya çalışılan, zaman zaman kurum amirleri tarafından baskı ve tehdit unsuru olarak görülen, motive edici unsuru olmayan nöbet hizmetlerinin acilen düzenlenmesi gerekliliğinin altı çizildi. Toplantıda sendikamız Bayburt İl Temsilcisi Baturay ERDAL “Nöbet hizmetleri anayasada yasaklanmış haliyle çalışanlara yüklenilmiş angarya mıdır? Yoksa ders verme sorumluluğu ağırlığında bir görev midir? Bunun anlaşılır bir biçimde ve hukuki bir temelde bu hizmetleri yapmak durumunda bırakılan arkadaşlarımıza ve kamuoyuna izahının yapılması gerekmektedir. Bu hizmetlerle öğretmen arkadaşlarımıza yüklenilen sorumluluk tarifi, yerine getirilmezse derse girilmemiş gibi işlem yapılacağına dair ifade ile orta öğretim kurumları yönetmeliğinde seslendiriliyor. Bu yönetmelik hangi yasaya, dahası anayasanın hangi maddesine dayanıyor. Bu düzenlemenin yetersizliği bir yana çift yönlü olması bir zorunluluktur. Bizler ders dışı nöbet sürecinin aslında görevi ders vermek olan öğretmenlerimiz tarafından tutulmaması gereğini ifade ederken bunun mevcut şartlarda mümkün olamayacağı gerçeği ile dersle eşdeğer tutulduğuna yönelik yönetmelik uyarınca ders ücreti ile angaryadan kurtarılması gereğini ifade ediyoruz” diyerek nöbet sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde de buna benzer sorunların var olduğunu ifade eden Erdal, “Üniversitelerde de sınav ve bütünleme dönemlerinde öğretim elemanları ve araştırma görevlileri yapmış oldukları sınavlardan ve gözetmenliklerinden dolayı herhangi bir ücret alamamaktadırlar. Bu dönemlerde ders hizmetleri de yapılmadığından üniversite çalışanları açısından mağduriyet oluşmaktadır. Bu mağduriyetin çözümüne yönelik adımları da takip edeceğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir