Biz De Öyle Yapalım…

Hükümet 2022 yılı ortasına gelmeden kamu çalışanlarının tamamına öyle ya da böyle -bir şekilde- maaş iyileştirmeleri yapacak. Biz usulsüz vusul olmaz diyerek bir bütünlük içerisinde açıklamaların yapılması ve uygulamaya konulması taraftarıyız. Başka bir ifadeyle doktorların maaşlarında yapılacağı açıklanan iyileştirmelerin diğer sağlık çalışanlarına da eş zamanlı olarak yapılmasını daha doğru ve daha sorumlu buluyoruz. Üstelik pandemi sebebiyle çalışma şartları zorlaşan sağlık camiasında yapılacak taraflı düzenleme, emek hasredenlerin emeğine halel getirerek ayrışmalara sebep olabilecek, huzur değil huzursuzluğun galip gelmesinin önü açılacaktır. Diğer taraftan öğretmenlerimizin özlük hakları ile ilgili olarak yapılacağı yıllar öncesinden duyurulan ve nihayetinde yirminci Milli Eğitim Şura toplantısında cumhurbaşkanımızın ağzından müjde olarak ifade edilen uzman öğretmenlik-başöğretmenlik uygulamaları ve yıllardır ifade ettiğimiz sözleşmeli-kadrolu ayrımının ortadan kalkması gibi ücretli öğretmenlerimizin, usta öğreticilerin, idari personelin, destek hizmetlerinde çalışan mesai arkadaşlarımızın da maaş ve özlüklerinde yapılacak düzenlemelerin eş zamanlı açıklanması taraftarıyız. Akademik camiaya, büro çalışanlarına, belediye emekçilerine, orman işçilerine ve bilcümle bütün sabit gelirlilerin maaşlarında yapılacak iyileştirmelerin gerekliliği bürokrasinin ve siyasetin malumu olduğu kadar doğrudan ekonomi penceresinin gördüğüdür. 6.Dönem Toplu Sözleşme Anlaşmasının daha henüz 2022 gelmeden hükmünü yitirdiğini belgeler nitelikteki bu nevi düzenlemeler konusunda #malumsenin ne düşündüğüne gelince… Hükümet bile artık ortak metne imza attığı paydaşını kâale almıyor…Biz de öyle yapalım… Kalın sağlıcakla…Dr. Murat Karataş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önce LİYAKAT, sonra HAK..!

GİRİŞ YAP