Enver DEMİRPOLAT

Elazığ İl Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT’ın Türk-İslam Düşünce Tarihinde HARPUTLU
MÜELLİFLER-I adlı eseri yayımlandı. Bu eser sahasında yapılan bir ilk çalışma özelliğini
taşımaktadır.
Eser, Artukoğullarından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreçte Harputlu eser kaleme almış
müellifleri konu edinmektedir. Bir kültür harmanı olan Anadolu’nun Harput özelini konu edinen
eserde:
a-Eser kaleme almış Harputlu müellifin hayatı
b-Kaleme aldığı eserler (eserin içeriği, bulunduğu yer vs.)
c-Bu eser veya müellif hakkında yapılan ilmi-akademik çalışmalar ön plana alınmıştır.
 430 sayfalık oldukça hacimli ve titiz bir araştırmanın sonucu olan esere ulaşmak için iletişim
adresi:
Yrd.Doç.Dr. Enver DEMİRPOLAT
Fırat üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
ELAZIĞ
 0505 515 53 23
edemirpolat@firat.edu.tr
edemirpolat23@hotmail.com
adresleri ile irtibata geçilebilir.