Birlik Eğitim-Sen Erzurum temsilciliği “Atayurt’tan Anayurda Gönül Sohbetleri” adlı eğitim seminerlerinin üçüncüsünde Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Naim ÜRKMEZ’ in katılımıyla “Osmanlıda Nusayriler” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.