Birlik Eğitim-Sen Erzurum temsilciliği “Atayurt’tan Anayurda Gönül Sohbetleri” adında akademisyen ve eğitimcilerden oluşan seminer faaliyetlerine başlamıştır. İlk seminer Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Baydemir tarafından “Özbekistan İzlenimleri” adlı seminer gerçekleştirilmiştir.