BES Burs Kayıt

• Öğrenci Genel Bilgiler
Adı
Soyadı
Kimlik Numarası
Okul Adı
Telefon
Mail Adresi
   
• Öğrencinin İkamet durumu
Aile Yanında
Kirada
Yurtda

•Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Okulun Statüsü
Devlet
Özel (Vakıf-Şirket)

•Öğrenci Dışında Yükseköğrenimde Okuyan Kardeş Sayısı
1
2
3
4 ve daha fazla

•Öğrenci Dışında Aile Fert Sayısı
1
2
3
4 ve daha fazla

•Başka kredi veya burs alıyor musunuz?
Evet
Hayır
• Ailesinin İkamet durumu
Kendi Evi
Kirada

• Öğrenci Anne Ve Babanın Durumu
Anne Ve Baba İle Birlikte Yaşıyorlar
Baba Ölü
Anne Ölü
Kanunen Ayrı

• Baba
Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli

• Anne
Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli

Ailenin Aylık Geliri
0 ₺ – 1.000 ₺
1.000 ₺ – 1.500 ₺
1.500 ₺- 2.000 ₺
2.000 ₺ ve Üzeri