Mahsum BAKIR

MAHSUM BAKIR
Denetleme Kurulu Başkanı